Archiwum
Wrzesień 2019
P W Ś C P S N
« lut    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  

Modele de contracte de inchiriere spatii comerciale

b) incalcarea contractului de INCHIRIERE de catre chirias Dacă spaţiul este distrus sau détériora de incendiu, cutremur, tulburări civile, război sau altă împrejurare Care îl FAC complet inutilizabil, chiriaşul va avea dreptul să înceteze contractul de închiriere şi să primească înapoi o parte din chiria plătită după_zile de la preavizul transmission locatorului, prin care îl anunţă PE acesta că Chiriaşul va plăti locatorului o Chirie de PE Lună. Chiriaşul trebuie să plătească chiria PE prima Lună de la semnarea contractului de închiriere. Toate plăţile Care urmează trebuie să se FACA în prima Zi DIN Lună la adresa locatorului. Chiriaşul rămâne răspunzător de Plata chiriei Dacă abandonează spaţiul fără consimţământul locatorului. Între subsemnaţii, _ şi _, soţi, Cu domiciliul în Municipiul _, strada Ştefan Octavian Iosif Nr. _, judeţul _, în calitate de proprietari şi subscrisa SOCIETATEA COMERCIALĂ „_” S.R.L., Cu sediul în Municipiul _, Strada _ Nr. _, judeţul _, persoană Juridică Română înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului de PE lângă Tribunalul _ Sub Nr. J_, reprezentată prin Domnul _, Cu domiciliul în Municipiul _, Strada _ Nr. _, judeţul _, în baza delegaţiei emisă de Societate, în calitate de chiriaşă, a intervenit următorul Contract de închiriere: Noi, _ şi _, soţi, închiriem SOCIETĂŢII COMERCIALE „_” S.R.L., reprezentată prin Domnul _, spaţiul Comercial-magazin, amplasat PE terenul în suprafaţă de _ m.p., tarlaua _, Parcela _, Proprietatea noastră, asainissemént în Municipiul _, strada_ Nr. _, judeţul _, pentru o perioadă de 1 (un) an, Începând de la Data de _ şi pana la Data de _, pentru desfăşurarea activităţii Societăţii. De asemenea se vor Pune la dispoziţia chiriaşei Căile de acces la Magazin. Daca chiriasul incalca contractul de INCHIRIERE, locatorul poate sa inceteze contractul de INCHIRIERE si sa intre in posesia bunului inchiriat.

Chiriasul va Plati locatorului ca despagubire o Suma de……………. Lei/Euro/USD. Chiriasul va Plati, de asemenea, locatorului orice Alta Suma de Bani pe care i-o datoreaza. 6. Plata chiriei se va face lunaire, pana la Data ALE lunii pentru Luna respectiva. Chiria pentru prima Luna se va Plati la semnarea contractului. Chiriaşul nu poate să cesioneze acest Contract de închiriere altcuiva sau să Sub-închirieze spaţiul vreunei persoane sau companii. b) sa asigure folosinta obiectului inchirierii PE toata durata contractului, sa garantiteze chiriasul contra pierderii totale sau partiale si contra tulburarii folosintei bunului inchiriat; acestui Contract de închiriere, locatorul şi chiriaşul pot să îl prelungească de comun ACORD. 4.

STArea spaţiului-Dacă reînnoirea contractului este posibilă şi în ce condiţii; 8. Neplata chiriei in termeni autorizeaza PE Locator sa perceapa penalitati de INTARZIERE de…% pe zi, calculata la valoarea chiriei si sa solicite rezilierea contractului si évacuarea Silita un chiriasului. Dacă chiriaşul nu ISI îndéplorineşte nici una DIN Celelalte obligaţii prevăzute în contractul de închiriere, locatorul poate considéa aceasta o încălcare a contractului încălcare a contractului. Dacă locatorul încalcă contractul de închiriere, chiriaşul poate înceta închirierea şi elibera spaţiul. Locatorul trebuie să retumeze prompt chiriaşului orice Chirie plătită anticipat şi garantiţia în caz de détériări. -Dacă se poate ori nu schimba destinaţia pentru care s-a închiriat şi Dacă totuşi se schimbă (de exemplu, DIN magazin de consignaţie în bar de noapte, Care deranjează PE proprietar) se poate ori nu Céré rezilierea contractului de către proprietar; 16. pentru nerespectarea totala sau partiala sau pentru executarea defectuoasa a vreuneia DIN clauzele contractuale, partea vinovata se obligations sa plateasca Daune-interese.